Čím chcú byť naše Slnečné jazerá? Čaká sa na pripomienky.

Zdieľajte s priateľmi

8.2.2023 pribudol na úradnej tabuli mesta Oznam o prerokovaní Návrhu zadania UŠ Slnečné jazerá (UŠ – rozumej Urbanistická štúdia) a to znamená, že do 30.3.2023 máme ako obyvatelia mesta a tiež odborná verejnosť, možnosť zaslať pripomienky k zadaniu a samotnej štúdií. V podstate ide o to, aby sme jednak pripomienkovali čo sa predložilo a jednak navrhli to, čo by nám v zadaní pre vznik štúdie nemalo chýbať.

Jazerá sú pre nás, aj pre naše mesto dôležité a preto by sme si mali nájsť čas, aby sme sa oboznámili s tým čo sa s jazerami do budúcna plánuje robiť.

V prvom rade treba vnímať CIEĽ na čo majú jazerá slúžiť – v návrhu zadania pre vznik štúdie je zadefinované „ŠPORT, REKRÁCIA“. Celý, originálny Návrh zadania nájdete aj na našej stránke zo dňa zverejnenia.

Pre tých z vás, čo dávate prednosť skôr výňatkom a komentárom ako čítaniu celého materiálu, prinášame nižšie vybrané informácie a spôsob ich vyhľadania, čo by vás mohlo motivovať, pozrieť sa neskôr na materiál predsa len podrobnejšie.

Toto je spomínaný cieľ celej štúdie vyňatý zo zadania. Mať v súvislosti s Jazerami správne zadefinovaný cieľ, bude pre vznik štúdie kľúčové.

Tu je cieľ ešte detailnejšie – zvýšiť úroveň služieb a zlepšiť prístup na jazerá a samotnú dopravu.

TIP pre vás.

Ak chcete vedieť, či sa v zadaní dokumentu nachádza slovo ktoré vás zaujíma – napr. cyklotrasa, cyklochodník, bicykel, a pod. stačí otvoriť PDF dokument zadania a stlačiť klávesovú skratku „Ctrl+F“. Otvorí sa vám príkazový riadok, kde môžete zadať časť slova alebo celé spojenia a funkcia vám v dokumente, ktorý máte otvorený na obrazovke označí časti, kde a koľkokrát sa hľadané slovo nachádza. TOTO JE VEĽMI UŽITOČNÁ FUNKCIA a môžete ju používať aj pri vyhľadávaní konkrétnych slov na internetových stránkach – skrátka, čokoľvek, čo otvoríte na obrazovke počítača. VEDELI STE? 🙂

A keď už sme pri tých cyklochodníkoch – návrh zadania ich spomína len pomerne všeobecne viď nižšie: ale v závere blogu sa k nim ešte raz vrátime.

Pripomienkovať môžeme hlavne samotný Návrh zadania UŠ a preto sa trochu podrobnejšie pozrime čo vlastne obsahuje.

Keď sa pozrieme na OBSAH zadania a pohľad vám padne na jeho záver, čím obsah končí, tak mne, možno aj vám, trochu chýba požiadavka na konkrétne NÁVRHY ZMIEN. V časti C.5 sa síce spomínajú rôzne návrhy ale z textu sa dajú chápať skôr ako návrhy ako vypracovať samotnú štúdiu – ide mi najmä o také jednoduchšie podanie verejnosti, že bude vypracovaná štúdia, ktorá bude mať jasné návrhy, čo, kde a prečo s jazerami spraviť, aby bol cieľ zadania splnený. No možno práve na základe pripomienok obyvateľov a odborníkov bude zrejmé, či je nám spôsob interpretácie a komunikácie jasný a zrozumiteľný. Dôležité je ale pýtať sa a dožadovať sa odpovede.

Z pohľadu obyvateľa a spomenutého účelu jazier na „šport a rekreácia“ by ma zaujímalo najmä o aké služby sa plánuje ponuka jazier rozšíriť? Možno by sa to dalo hľadať pod vetou v zadaní: „Harmonizovať územno-tecnické a dopravno organizačné vzťahy v nadväznosti na územie mesta Senec.“ Strašná veta ak uvážime, že ide o zadanie pre tím iných ľudí. Čo sa touto vetou vlastne zadáva? Čo sa očakáva od výsledku? Čo v praxi znamená „HARMONIZOVAŤ VZŤAHY“? Hovorí sa – aké zadanie – taký výsledok. A preto pripomienkovanie verejnosti má veľký zmysel. Ak pochopí zadanie občan, mal by ho pochopiť aj človek, pre ktorého to bolo zadávané a pochopí ho aj realizátor, ktorý nakoniec závery štúdie zhmotní do diela.

A teraz konkrétnejšie. Od strany 12 je najrozsiahlejšia časť zadania (C.6) kde sú rozpísané požiadavky týkajúce sa rastúceho počtu obyvateľov, dopravy a dopravného prepojenia jazier s okolím aj turizmus. V tejto časti sa najviac spomínajú slová „zohľadniť“ a „rešpektovať“ (spolu sú v zadaní spomenuté až 24 krát)

Opäť je to písané rečou skôr pre odborníka ako pre obyvateľa, ale aj obyvateľ by chcel rozumieť tomu čo sa očakáva v štúdií po zadaní vety: „Zohľadniť geomorfologické, hydrologické a klimatické podmienky územia, zohľadniť jestvujúcu vzrastlú zeleň.“ Za mňa opäť rovnaký pohľad: čomu nerozumiem, pýtam sa…

Čo mi ale v zadaní C.6 chýba je niečo NOVÉ. Ak vyhľadáme cez Ctrl+F slovo „nové“ a „nový„, dozvieme sa že, v zadaní sa spomína NOVÝ AMFITEÁTER, NOVÝ PARKOVACÍ DOM a NOVÝ HELIPORT. To čo ale podľa mňa najviac očakávame je nejaké oživenie v podobe NOVÝCH PRODUKTOV CESTOVNÉHO RUCHU.

Takto definované to síce v zadaní je, ale ešte pri cieľoch na strane 7 a nie v časti C.6 kde by to podľa mňa malo byť ako požiadavka. Plus by som doplnil, aby sa zhotoviteľ štúdie inšpiroval a motivoval pre popis NOVÝCH SLUŽIEB pre návštevníkov jazier z blízkeho, či vzdialenejšieho zahraničia, aby sme zbytočne nevymýšľali veci, ktoré „vonku“ už bežne fungujú, sú obľúbené a dajú sa implementovať aj na naše podmienky.

Ak sa pozrieme na zadanie očami ekológie a zelene, tak napr. možnosti triedenia odpadu a znižovanie miery vytvárania odpadu sú skôr poňaté v zadaní len okrajovo a to v „možnostiach riešení odpadového hospodárstva“. To ale neznamená, že štúdia správne zachytí aktuálny problém s nedostatkom triediacich nádob a ich správou, nemusí správne zadefinovať edukatívnu mieru a formu rôznych návodov napr. ako odpad triediť a pod. Opäť by sa dala inšpirácia získať v blízkom zahraničí.

Čo sa týka napr. zavlažovania zelene a určitej formy chladenia napr. terás, spomína sa opäť len pri cieľoch zadania v spojitosti s úžitkovou vodou, ale v časti C.6 už konkrétne zavlažovanie zadefinované nie je. Ak sa to potvrdí pri diskusii, bude to potrebné pripomienkovať a navrhnúť zmenu aj tejto časti zadania.

No. Ak to ZHRNIEM: vyššie uvedené príklady – to bol taký môj návrh, ako môžete postupovať a overiť si, či oblasť, ktorá vás zaujíma v zadaní spomenutá a akým spôsobom. A práve tá užitočná funkcia „Ctrl+F“ vám umožní efektívne nájsť to, čo hľadáte (vyhľadávať skúste ale vždy opakovane a používajte podobné slová, synonymá a pod.) a pokiaľ vás obsah neuspokojí, zadanie pripomienkujte svojím návrhom. Návrh pošlite písomne v termíne do 30.03.2023 (vrátane) na adresu: Mestský úrad Senec, Útvar stratégie a rozvoja mesta, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec.

Ak ešte máte chuť, môžete sa pozrieť aj na priložený dokument s výrezom máp, pomenovaný ako Urbanistický rozbor Grafickej časti samotného návrhu štúdie.

No a úplne na záver sa môžete pustiť do Urbanistického rozboru – textovej časti – to už je trochu obsiahlejšie čítanie, preto tiež ponúkam krátky „zostrih“ toho, čo zaujalo mňa.

Ja by som napr. chcel vedieť ako sa bude riešiť doprava komplexne, vrátane cyklochodníkov a zaujímala by ma samotná bezpečnosť účastníkov dopravy – keďže vieme, že cesty okolo našich jazier sú pomerne úzke a využívajú ich aj autá, aj cyklisti, korčuliari a peší, turisti aj rodičia s kočíkmi.

A znova ma to núti pozrieť sa aj do Urbanistického rozboru, ako je zadefinovaná požiadavka na skĺbenie dopravy a všetkých jej účastníkov.

Urbanistický rozbor síce správne vníma „nerešpektované priestorové nároky…“ ale v zadaní pre vznik štúdie chýba konkretizácia presnejšej požiadavky.

Túto vetu nižšie nájdete na spomínanej strane 13 zadania. Za mňa to považujem za nedostatočné a pokúsim sa zadefinovať návrh aj tejto pripomienky.

A na samý záver ešte jedna myšlienka… Žijem v Senci už viac ako 20 rokov a práve Jazerá boli mojou najväčšou motiváciou na presťahovanie sa. Za tie roky sa však Jazerá zmenili. Pocitovo ubudlo turistov, ale pribudli ľudia, ktorí sú na Jazerách ubytovaní dočasne a väčšinou pracujú v logistických centrách, alebo ako robotníci na stavbách. Ich počty z roka na rok stúpajú. Aj toto je jedna dôležitá oblasť, ktorá by mala byť v zadaní štúdie zohľadnená, jednak v skutkovom stave dnes a jednak v návrhu riešení, ktoré nastaví priority pre potreby ubytovania „neturistov“ v areáli Slnečných jazier.

Tak. Informácií a inšpirácie bolo snáď dosť, budem rád, ak aspoň niektorí z vás siahnu po priložených dokumentoch a na základe svojich očakávaní k čomu ako by mali slúžiť naše Jazerá spracujete aspoň 1-2 pripomienky a aj ich odošlete na vyššie uvedenú adresu do 30.3.2023 Sú to naše Jazerá, záleží nám na nich a nie je nám jedno akým smerom sa uberajú.

Ďakujem vám. 😉


Zdieľajte s priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *